Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 27 sierpnia 2023 r. w wieku 87 lat zmarła

Śp.

dr inż. Krystyna Maciejewska

Wieloletni nauczyciel akademicki Katedry Hodowli Owiec i Kóz,
Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Wychowawca wielu pokoleń młodzieży,
Człowiek o niezwykle szlachetnej osobowości.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu
przy ul. Lipowej  8 września 2023 r. o godz. 10:00

Koleżanki i Koledzy