Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 12 kwietnia 2021 r. zmarła

Ś.P.

Prof. dr hab. Halina Borkowska

Nauczyciel akademicki, długoletni pracownik naukowy
Katedry Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów.

Za swą działalność Profesor została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz wieloma innymi wyróżnieniami naukowymi i honorowymi.

W osobie Pani Profesor Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stracił szanowanego uczonego,
promotora prac doktorskich, wychowawcę wielu pokoleń studentów, przyjaciela młodzieży.

Zapamiętamy Ją jako człowieka życzliwego, chętnie dzielącego się swoim doświadczeniem i wiedzą,
a także jako wspaniałą, serdeczną Koleżankę, na którą zawsze można było liczyć.

Cześć Jej Pamięci!

Pracownicy Katedry Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa Wydziału Agrobioinżynierii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Rodzinie Zmarłej wyrazy głębokiego współczucia składają

Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
Dziekan, Rada Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwa,
Kolegium Dziekańskie Wydziału Agrobioinżynierii,
pracownicy i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 19 kwietnia 2021 r.

Msza św. o godzinie 12.00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71 w Lublinie,
a następnie pogrzeb na miejscowym cmentarzu.