Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że  w dniu 8 kwietnia 2021 r. zmarła

Prof. dr hab. dr h.c. Czesława Lipecka

Wieloletni pracownik naukowy
Kierownik Katedry Hodowli Owiec i Kóz,
Prorektor ds. Kadr i Organizacji Akademii Rolniczej w Lublinie
Wybitny specjalista z zakresu zootechniki.

Za zasługi naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Pani Profesor została uhonorowana
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej
oraz wieloma wyróżnieniami naukowymi i honorowymi.

W osobie Pani Profesor Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stracił twórczego naukowca i uznanego specjalistę,
cenionego nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń studentów.

Rodzinie Zmarłej wyrazy głębokiego żalu i współczucia składają
Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
Dziekan i Kolegium Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki oraz pracownicy Uczelni.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy Cmentarnej
przy ulicy Lipowej w Lublinie
w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godzinie 11.00.