czarna wstążka żałobna

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
iż 22 października 2023 r. zmarła

Śp.
Prof. dr hab. Maria Studnicka

wieloletni Pracownik Zakładu Chorób Ryb Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Prof. dr hab. Maria Studnicka ukończyła Wydział Weterynaryjny w Lublinie w 1957 r., na którym w 1963 r. rozpoczęła pracę naukową w Zakładzie Chorób Ryb. Stopień naukowy dr. n. wet. uzyskała w 1969 r., a dr. hab. w 1978 r. Tytuł naukowy prof. nadzw. otrzymała w 1989 r.

W 1980 r. podjęła pracę w Instytucie Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. W Żabieńcu k. Warszawy zorganizowała Zakład Patologii i Immunologii Ryb i kierowała nim do 1992 r. W latach 1984 – 1986 była również pracownikiem Wydziału Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego ART w Olsztynie. W 1992 r. została zatrudniona na Wydziale Filozofii KUL na stanowisku profesora zwyczajnego jako kierownik Katedry Biologii Ogólnej. W 1993 r. zorganizowała od podstaw Katedrę Fizjologii i Toksykologii Środowiska na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym KUL, którą kierowała do przejścia na emeryturę w 2005 r.

Głównym kierunkiem Jej zainteresowań naukowych była toksykologia środowiska, immunotoksykologia oraz profilaktyka i terapia chorób ryb.

Była członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, World Association of Veterinary Medicine, European Association of Fish Pathologists. Współpracowała z ośrodkami naukowymi m.in. w Finlandii, Czechach i Francji. Promotorka 108 licencjatów, 151 magisteriów, 6 doktoratów i 1 pracy habilitacyjnej. W 1989 r. odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia
Dziekan, Kolegium Wydziału,
Pracownicy i Studenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
oraz wychowankowie

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27 października o godz. 15.00
w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim.