Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 13 stycznia 2023 r. zmarła

Śp.
Prof. dr hab. Justyna Tomala-Wieniarska

Długoletni pracownik Katedry Sadownictwa, wybitny specjalista z zakresu roślin jagodowych, oddany wychowawca wielu młodych pokoleń.
Nauczyciel akademicki Akademii Rolniczej/Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
Kierownik Katedry Sadownictwa
Prodziekan Wydziału Ogrodniczego.
W osobie Pani Profesor Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stracił twórczego naukowca i uznanego specjalistę z zakresu roślin sadowniczych, promotora wielu prac doktorskich i magisterskich, cenionego nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń studentów.
Cześć Jej Pamięci!

Rodzinie Zmarłej wyrazy głębokiego żalu i współczucia składają
Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
Dziekan, Kolegium Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
współpracownicy Instytutu Produkcji Ogrodniczej
oraz pozostali pracownicy i studenci
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Msza Święta żałobna zostanie odprawiona w Kościele Parafialnym
św. Ignacego Loyoli w Niemcach k. Lublina, dnia 18 stycznia 2023 r. o godz. 12.00.
Przed Mszą Świętą o godz. 11.30 zostanie odmówiony
Różaniec za Zmarłą.