Z żalem zawiadamiamy,
że w dniu 16 sierpnia 2022 r.
zmarła przeżywszy 88 lat

ś. p.

Lidia Kościańska

zasłużony pracownik
i długoletni kierownik Działu Nauki
a później Działu Nauki i Postępu w Rolnictwie
ówczesnej
Akademii Rolniczej w Lublinie.
Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie
dnia 26 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00
w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie

Kanclerz
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
wraz ze Społecznością Akademicką