czarna wstążka żałobna

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr Sylwii Wesołowskiej

adiunkta w Zakładzie Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami

W imieniu Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
oraz całej społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu
składamy wyrazy najszczerszego współczucia
prof. dr. hab. Marianowi Wesołowskiemu, Rektorowi kadencji 1996-2002, 2008-2016,
dr hab. Marcie Wesołowskiej-Trojanowskiej oraz całej rodzinie.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kaplicy cmentarnej
przy ul. Lipowej w Lublinie, dnia 17 października 2023 roku o godz. 10:00.