Z głębokim żalem zawiadamiamy,
Że 22 listopada 2021 r. zmarła,
przeżywszy 94 lata

Henryka Bożenna Chmielewska

z domu Pieniążek

Doktor nauk rolniczych
Długoletni pracownik Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej


Msza święta żałobna odprawiona zostanie
w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie
1 grudnia 2021 r. o godz. 13:00.