Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 13 października 2021 r. zmarła w wieku 84 lat

Ś.P.
Dr Barbara Jarzyna (z domu Lewandowska)

długoletni pracownik naukowy
Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej,
ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów.
Wybitny specjalista z zakresu ichtiologii.

***

Za zasługi naukowe, dydaktyczne i organizacyjne została uhonorowana
Złotym Krzyżem Zasługi,
oraz wieloma wyróżnieniami naukowymi i honorowymi.

***

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i najbliższym Zmarłej składają:
Dziekan i Kolegium Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Pracownicy Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

***

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy Cmentarnej
przy ulicy Lipowej w Lublinie
w dniu 20 października 2021 r. o godzinie 10:00.