Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł
Zbigniew Segit
wieloletni Wiceprzewodniczący Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 11 marca 2022 r.
na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie
o godz. 12.00.

 

                                                                   Zarząd KZP przy UP w Lublinie