Ze smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 5 grudnia 2021 r.,
przeżywszy 81 lat

zmarł

Zbigniew Alojzy Witkowski

długoletni emerytowany pracownik
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Kierownik Sekcji w Dziale Technicznym Sekcji Remontów
i Konserwacji Urządzeń Mechanicznych

Uroczystości pogrzebowe
odbędą się w dniu 9 grudnia 2021 r. o godz. 13:00
w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie