Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Studenta I roku kierunku weterynaria

Wojciecha Lebudy

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan, Pracownicy i Studenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej