Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci studenta II roku kierunku weterynaria

Wiktora Soczka

Rodzinie i Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia
Dziekan, Pracownicy i Studenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej


Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się
o godz. 15
w kościele pw. NMP Matki Kościoła i św.Jakuba Ap.
w Brzesku (woj. małopolskie)
w dn. 13.07.2021.