Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 13 maja 2021 r. zmarł

Ś.P.

Prof. dr hab. Stanisław Pietruszewski

Nauczyciel akademicki, w latach 2004 – 2015 kierownik Katedry Fizyki,
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów.

 Prawy i szlachetny człowiek.

Za zasługi naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Pan Profesor został uhonorowany
złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej
oraz wieloma wyróżnieniami naukowymi i honorowymi.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie
w kaplicy cmentarnej przy Drodze Męczenników Majdanka,
31 maja 2021 r. o g. 11:00, po którym nastąpi złożenie do grobu.