Ze smutkiem zawiadamiamy,
że 01.04.2021 r. zmarł w wieky 77 lat

Ś.P

Prof. dr hab. Jerzy Adam Hortyński

Nauczyciel akademicki, długoletni pracownik naukowy Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych

Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
ceniony nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i najbliższym Zmarłego składają
Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

Dziekan i Kolegium Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz pracownicy Uczelni.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 21.04.2021 r. (środa) o godzinie 13:00
w Kościele p. w. Nawiedzenia N.M.P. w Garbatce-Letnisko,
po czym nastąpi wprowadzenie Urny z prochami Zmarłego
na cmentarz parafialny w Garbatce-Letnisko.


 

Prof.zw. dr hab. Jerzy Adam Hortyński – kierownik Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych (1989-2014). Urodził się 2 stycznia 1944 roku w Adamówce , woj. chełmskie.

Mgr inż. Wydziału Rolnego Akademii Rolniczej w Lublinie (1961-1967), dr nauk rolniczych AR w Lublinie (1976), doktor hab. nauk rolniczych w zakresie genetyki ilościowej i hodowli roślin AR w Lublinie (1987), profesor zwyczajny nauk rolniczych (1995) Asystent naukowo-techniczny w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym AR –Felin Katedry Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych (1967-1977), adiunkt (1978-1987), docent (1987-1990), profesor nadzwyczajny (1990-1995), profesor zwyczajny (1995-2014) w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych.

Staże zagraniczne: trzymiesięczny staż w Instytucie Hodowli Roślin Ogrodniczych szwedzkiego Związku Nasiennego w Hammenhog (filia Instytutu w Svalӧf) (1972); ośmiomiesięczne stypendium w ramach programu Tempus na Uniwersytecie w Birmingham oraz East Malling Horticulture Research International, Wielka Brytania (1993); roczne stypendium Rządu Stanów Zjednoczonych A.P. (Fulbright Research Grant) w U.S. Department of Agriculture, Beltsville, Maryland oraz University of Minesota (1994-1995).

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu genetyki i hodowli roślin w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, 15 opracowań popularno-naukowych.

Współautor kilku odmian oryginalnych truskawki (Fragaria x ananassa Duch.) wpisanych do rejestru COBORU.

Kierownik projektu badawczego: “Genetyka i hodowla twórcza truskawki” – grantu finansowanego przez KBN.

Członek pięciu towarzystw naukowych, w tym czterech o zasięgu ogólnokrajowym, organizator i prezes Sekcji Hodowli i Nasiennictwa PTNO, współorganizator programu TEMPUS.

Promotor ponad 30.prac magisterskich, 4. przewodów doktorskich. Recenzent w licznych przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

Wieloletni, zasłużony wykładowca akademicki.