Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 10 stycznia 2023 r. zmarł

Śp.
Prof. dr hab. Stanisław Koper

długoletni pracownik Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, kierownik Instytutu Chorób Niezakaźnych oraz Zakładu Radiologii i Ultrasonografii, wybitny specjalista z radiologii weterynaryjnej i ultrasonografii, nauczyciel akademicki.

W osobie Pana Profesora Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stracił twórczego naukowca i uznanego specjalistę z zakresu weterynaryjnej diagnostyki obrazowej, promotora prac doktorskich, cenionego nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń studentów.

Za swą działalność Pan Profesor został uhonorowany  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wieloma wyróżnieniami naukowymi i honorowymi.

Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego żalu i współczucia składają
Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
Dziekan, Kolegium, Pracownicy i Studenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej,
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

∗∗∗

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 13 w dn. 24 stycznia 2023 r. w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie przy ul. Wóycickiego 14 d.