Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 4 lipca 2022 r. zmarł

Prof. dr hab. Mirosław Pięta

Wieloletni pracownik naukowy Katedry Hodowli Owiec i Kóz,
Wybitny specjalista z zakresu zootechniki

Za zasługi naukowe, dydaktyczne i organizacyjne
Pan Profesor został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi
oraz wieloma wyróżnieniami naukowymi i honorowymi.

W osobie Pana Profesora Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stracił twórczego naukowca i uznanego specjalistę, cenionego nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń studentów.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego żalu i współczucia składają
Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
Dziekan i Kolegium Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki oraz pracownicy Uczelni

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się
w dniu 9 lipca 2022 r. o godzinie 11.00.
w miejscowości Cecylówka Brzózka k/Kozienic