Z głębokim żalem zawiadamiany, że 16 października 2022 r.
zmarł w wieku 95 lat

Ś.†P.

Prof. dr hab. Józef Jargiełło

Długoletni pracownik Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, wybitny specjalista z zakresu łąkarstwa.
Nauczyciel akademicki Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Lublinie,
Kierownik Katedry Łąkarstwa w latach 1973-1992
Dyrektor Instytutu Uprawy Roli i Roślin,
Prodziekan Wydziału Rolniczego,
Członek Rady Wydziału Rolniczego (obecnie Agrobioinżynierii).

Za swą działalność Profesor został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Zasłużony Nauczyciel PRL oraz wieloma wyróżnieniami naukowymi i honorowymi.

W osobie Pana Profesora Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stracił twórczego naukowca i uznanego specjalistę z zakresu łąkarstwa, fitosocjologii i biologii roślin użytków zielonych, promotora wielu prac doktorskich i magisterskich, cenionego nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń studentów.

Cześć Jego Pamięci!


Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego żalu i współczucia składają

Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
Dziekan, Kolegium Wydziału Agrobioinżynierii,
Współpracownicy Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu
oraz pozostali pracownicy i studenci

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy Cmentarnej
przy ulicy Lipowej w Lublinie,
24 października 2022 r. o godzinie 12.00.