Z głębokim żalem zawiadamiany,
że 20 lipca 2021 r. zmarł

 Ś.P.

Prof. dr hab. Jerzy Truchliński

 (1939-2021)

Emerytowany Profesor Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

Wieloletni pracownik Instytutu Żywienia Zwierząt,

Pierwszy Kierownik Katedry Biochemii i Toksykologii,

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego,
Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego

W osobie Pana Profesora, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie stracił twórczego naukowca
i uznanego specjalistę z zakresu biochemii zwierząt i toksykologii,

wychowawcę wielu pokoleń młodych pracowników nauki, cienionego nauczyciela akademickiego

***
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i najbliższym Zmarłego składają

Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Dziekan i Kolegium Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

 

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu przy ul. Lipowej
23 lipca 2021 r., o godz. 9.00