Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 30 listopada 2021 r.

zmarł w wieku 94 lat

Ś.P.

Prof. dr hab., dr h.c. Stanisław Nawrocki

Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk

Wybitny uczony zajmujący się zagadnieniami uprawy roli i roślin
oraz metodami użyźniania gleb.

Wieloletni pracownik naukowy Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin (obecnie Katedry Herbologii i Technik Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) (1956-1971), w latach 1965-1971 kierownik Katedry.

Dyrektor Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach (1968-1991)
Członek Prezydium PAN (1975-1980),
Współzałożyciel Oddziału PAN w Lublinie,
Członek komitetów PAN, w tym Komitetu Agrofizyki PAN,
oraz Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu (1999-2014),
Członek rad naukowych Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie (od 1975),
Wiceprzewodniczący Komitetu Uprawy Roślin (1981-1983),
Członek Rady Głównej Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1974-1976),
Członek czynny PAU w Krakowie (1989),
Członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej (od 1976),
Członek prezydium i przewodniczący Sekcji Rolnictwa, Leśnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego Komitetu Nagród Państwowych (1978-1990)

Za swą działalność Pan Profesor został uhonorowany wysokimi odznaczeniami państwowymi, licznymi medalami i prestiżowymi nagrodami krajowymi i zagranicznymi,
w tym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem im. Michała Oczapowskiego PAN, Srebrnym Krzyżem Zasługi.

***

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i najbliższym Zmarłego składają
Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
Dziekan, Rada Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwa,
Kolegium Dziekańskie Wydziału Agrobioinżynierii,
pracownicy i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.