Z przykrością informujemy, że w dniu 15 lipca 2023 r. w wieku 97 lat zmarł Pan prof. dr hab. Czesław Tarkowski, wieloletni Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Roślin, Dziekan Wydziału Rolniczego w latach 1981-1987 oraz Prorektor i Rektor Akademii Rolniczej w Lublinie w latach 1987-1990.

Wiadomość o śmierci Pana Rektora napełniła nas wielkim żalem i smutkiem, gdyż odszedł od nas człowiek związany z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie niemalże od początku jego działalności, jeszcze w strukturach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Pan Profesor był jednym z twórców Wydziału Rolnego, a także inicjatorem i twórcą lubelskiej szkoły cytogenetyki zbóż i traw oraz hodowli poliploidalnej.

Wraz z odejściem Pana Profesora nauka polska straciła wybitnego badacza z zakresu genetyki i hodowli roślin, zwłaszcza żyta i pszenżyta, autora licznych publikacji naukowych i podręczników akademickich, aktywnego działacza wielu towarzystw, rad i organizacji naukowych oraz kreatora nauki, niezwykle zaangażowanego w rozwój kadry naukowej wielu ośrodków akademickich i różnych instytutów w Polsce. W naszej pamięci Pan Profesor pozostanie jako człowiek wielkiej wiedzy i kultury osobistej, wybitny nauczyciel akademicki, Dziekan, Prorektor, Rektor Akademii Rolniczej w Lublinie, Przewodniczący Oddziału Lubelskiego oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Członek wielu Komitetów Polskiej Akademii Nauk i Rad Naukowych różnych Instytutów, Przewodniczący Ogólnopolskiego Zespołu Naukowo-Hodowlanego ds. Pszenżyta, współautor dwóch odmian żyta tetraploidalnego i czterech odmian krótkosłomych pszenżyta, ale przede wszystkim jako niezwykle życzliwy, niekwestionowany autorytet naukowy, znakomity wychowawca młodzieży i studentów. Pan Profesor za swoje liczne zasługi badawcze, dydaktyczne i organizacyjne otrzymał liczne nagrody, odznaczenia, medale i ordery, w tym Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Z powodu śmierci prof. dr hab. Czesława Tarkowskiego,
w imieniu Senatu oraz społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i własnym,
Rodzinie Pana Profesora składam głębokie wyrazy współczucia.

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
prof. dr. hab. Krzysztof Kowalczyk

Biogram Prof. dr hab. Czesława Tarkowskiego
Zobacz

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w kaplicy cmentarnej przy ulicy Lipowej w Lublinie w dniu 21 lipca 2023 r. o godz. 11:00.