Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 6 stycznia 2022 r. zmarł

Ś.P.

Prof. dr hab. Aleksander Walkiewicz

wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
Prorektor Akademii Rolniczej w Lublinie,
Kierownik Katedry Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej.

Żegnamy wybitnego naukowca i specjalistę z zakresu zootechniki, cenionego nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń studentów. Pan Profesor pozostanie w naszej pamięci jako Szlachetny Człowiek, mądry, prawy, życzliwy oraz pełen troski o ludzi i przyszłość Uniwersytetu.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 11.01.2022 r.
o godz. 12:00 w Kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Łęcznej.

Ostatnie pożegnanie odbędzie się w Lublinie
o godz. 10:00 przy ulicy Biernackiego 10
w Kaplicy Zakładu Pogrzebowego Eden.

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i najbliższym Zmarłego składają
Rektor i Senat
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Dziekan i Kolegium Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
oraz pracownicy Uczelni