Zmarł prof. dr hab. Aleksander Walkiewicz

Pani mgr Barbarze Walkiewicz

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci męża Prof dr hab. Aleksandra Walkiewicza

składają Dyrekcja i Pracownicy

Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie