Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 30 sierpnia 2021 r. zmarł
Ś.P.

Mgr Marek Tracz
Nauczyciel akademicki, długoletni pracownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Zastępca kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w latach 1997- 1998

Trener sekcji sportowych piłki siatkowej, pływania, brydża, badmintona
Ceniony nauczyciel, wychowawca i trener wielu pokoleń studentów

Szlachetny i życzliwy człowiek chętnie dzielący się swoim doświadczeniem i wiedzą, a także serdeczny Kolega, na którego zawsze można było liczyć.

Za zasługi dydaktyczne i organizacyjne mgr Marek Tracz został uhonorowany
Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie
w kaplicy cmentarnej przy Drodze Męczenników Majdanka,
3 września 2021 r. o godz. 15:00, po którym nastąpi złożenie do grobu