czarna wstążka żałobna

Z głębokim żalem informujemy,
że w dniu 29 lutego 2024 zmarł nasz Kolega,
wieloletni Pracownik Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 

dr Marek Chmielewski

Dr Chmielewski był specjalistą w dziedzinie chorób owadów użytkowych
— współtwórcą Pracowni Chorób Owadów Użytkowych.

Pracę kliniczną łączył z aktywnością naukową oraz kształceniem studentów.
Był autorem i współautorem licznych publikacji oraz podręczników dedykowanych studentom
kierunku weterynaria oraz lekarzom weterynarii.

Na zawsze zapisał się w annałach medycyny weterynaryjnej,
jako jeden z pionierów badań nad owadami użytkowymi.

Uroczystości pogrzebowe odprawione zostaną w Kaplicy
na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie,  4 marca 2024 o godzinie 13.00.

Rodzinie składamy wyrazy najgłębszego współczucia
Kierownik i Pracownicy Katedry Epizootiologi i Kliniki Chorób Zakaźnych
Kolegium Dziekańskie oraz Pracownicy Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie