Z żalem zawiadamiamy,
że 4 stycznia 2023 r.
zmarł w wielu 97 lat

Śp.
dr Kazimierz Wideński

długoletni nauczyciel akademicki i wychowawca wielu młodych pokoleń w Akademii Rolniczej w Lublinie

Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w kaplicy na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie
w dniu 11 stycznia 2023 roku o godz. 10:00, po której nastąpi złożenie Zmarłego do rodzinnego grobu.

Kanclerz
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
wraz ze Społecznością Akademicką