Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 31 marca zmarł

Ś.P

dr Jan Magierski

długoletni, emerytowany,  pracownik naukowy Instytutu Gleboznawstwa,

Inżynierii i Kształtowania Środowiska,

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Odszedł uznany naukowiec, ceniony i szanowany nauczyciel akademicki,

wychowawca wielu pokoleń studentów,

wspaniały człowiek, życzliwy i pomocny ludziom

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i najbliższym Zmarłego składają
Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 Dziekan i Kolegium Wydziału Agrobioinżynierii,
 pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uroczystości pogrzebowe śp. dr Jana Magierskiego odbędą się w dniu 8.04. 2021 o godz. 11
w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie