Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów zwołany w trybie Nadzwyczajnym i III Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

W dniach 16-18 września 2022r. w Gdańsku odbył się Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów zwołany w trybie Nadzwyczajnym i III Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentowała Przewodnicząca Samorządu Doktorantów mgr inż. Karolina Różaniecka pełniąca funkcję Delegata oraz Zastępca Przewodniczącej Samorządu Doktorantów mgr inż. Katarzyna Matyszczuk i mgr inż. Kaja Kiersnowska. Wydarzenie rozpoczęliśmy piątkowym panelem dyskusyjnym, poruszającym kwestie umiędzynarodowienia polskich ośrodków akademickich, następnie odbyła się uroczysta kolacja. W sobotę toczyły się obrady dotyczące zmian w Statucie KRD, które zostały poddane pod głosowanie zgromadzonych Delegatów. Następnie Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu KRD. W niedzielę wszyscy Doktoranci wybrali się w rejs statkiem na Westerplatte.

fot. KRD