Centrum Nauki informuje, że już wkrótce otwarty zostanie nabór wniosków w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki – Doktorat Wdrożeniowy.

Program ten ma na celu umożliwienie współpracy pomiędzy Jednostkami prowadzącymi szkoły doktorskie, a przedsiębiorstwami zainteresowanymi wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych, opracowanych przez prowadzących działalność naukową doktorantów.

Środki finansowe przyznane w ramach programu wnioskodawca przeznacza na:

  • stypendium doktoranckie,
  • zwiększenie kwoty stypendium doktoranckiego (po pozytywnej ocenie śródokresowej doktoranta),
  • koszty ubezpieczenia społecznego,
  • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji przez doktoranta projektu.

Przewidywany termin naboru to od 9.05.2022 do 31.05.2022 roku.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie MEiN poświęconej konkursowi.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Centrum Nauki, Biura Projektów i Funduszy:
Katarzyna Dziki-Michalska – tel. 81 445 69 70, e-mail:

Uwaga: wysłanie wniosku przez Centrum Nauki nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy gotowy wniosek zostanie udostępniony pracownikom Biura Projektów i Funduszy w systemie ZSUN/OSF do dnia 24.05.2022 r.