W związku z wojną i kryzysem humanitarnym w Ukrainie, na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie z inicjatywy Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych prowadzona jest zbiórka funduszy na leki oraz środki opatrunkowe dla naszych przyjaciół ze Lwowa. Miasto to jest nam o tyle bliskie, gdyż od lat współpracujemy z naukowcami z Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego w tym mieście.

Zbiórkę prowadzimy na terenie Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 oraz w budynku Collegium Veterinarium przy ul. Akademickiej 12.

Jeżeli chcielibyście wspomóc naszą inicjatywę prosimy o kontakt z następującymi osobami: 

  • dr Dorota Pietras-Ożga, dr Katarzyna Michalak, dr Urszula Lisiecka (pokój 331, Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Głęboka 30, tel.  528 46 66);
  • dr hab. Radosław Radzki, prof. uczelni, dr hab. Marek Bieńko (pokój 210, Collegium Veterinarium, ul. Akademicka 12, tel. 445 60 69 lub 445 69 30).

Pieniądze można również  wpłacać na konto działającego przy uczelni Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

Bank BPS Lublin: 95 1930 1709 2001 0020 6037 0001

z dopiskiem: pomoc dla Ukrainy