Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji w naukach przyrodniczych

Godzina 12.00-13.00  Data warsztatów: 30 marca 2023 r.

Miejsce: s. 216 i 217 (CIWNTiT Głęboka 28)

Prowadzący: Andrzej Bochniak, Elżbieta Kubera

Max. 32 osób

[ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ]

 

W ramach zajęć będzie można zapoznać się z przykładem wykorzystania sztucznej inteligencji w badaniach przyrodniczych. Pokażemy jak nauczyć głęboką sieć neuronową detekcji obiektów, czyli jednoczesnego rozpoznawania i lokalizacji obiektów na obrazie. Zaprezentowana architektura pozwala też na detekcję z sekwencji wideo w czasie rzeczywistym. Pokażemy przykładowe zastosowanie sieci do rozpoznawania wybranych zwierząt, ale zaprezentowany mechanizm można wykorzystać do detekcji obiektów dowolnego typu. Do warsztatów potrzebne jest konto Google (GMail).