Zasady składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2022/2023

O przyznanie miejsca w domach studenckich UP mogą ubiegać się studenci i doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.  Pierwszeństwo przysługuje studentom i doktorantom, którzy posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności, są sierotami albo półsierotami oraz osobom, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Terminy składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim:

  • studenci i doktoranci UP – od 30 maja do 15 czerwca 2022 r.
  • osoby przyjęte na studia w pierwszym naborze – od 14 do 22 lipca 2022 r.
  • osoby przyjęte w kolejnych naborach – od 29 sierpnia do 9 września 2022 r.
  • oraz od 19 września 2022 r.
  • osoby niebędące studentami UP w Lublinie (absolwenci, studenci innych uczelni, osoby pracujące) – od 25 lipca 2022 r.

Wniosek należy przesłać drogą elektroniczną na adres: (osoba ubiegająca się o przyznanie miejsca w domu studenckim otrzyma informację o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia – proszę sprawdzać folder „SPAM”)

Osoby przyjęte na studia mogą złożyć wniosek w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – prosimy o podanie dokładnego adresu e-mail

Osoby, które otrzymały miejsce w domu studenckim mają obowiązek potwierdzenia podjęcia zakwaterowania lub rezygnacji z przyznanego miejsca:
studenci i doktoranci UP w terminie: do 1 lipca 2022 r.
osoby przyjęte na studia w pierwszym naborze w terminie: do 12 sierpnia 2022 r.
osoby przyjęte na studia w kolejnych naborach w terminie: do 15 września 2022 r.
elektronicznie: e-mail:

Niepotwierdzenie
podjęcia zakwaterowania w wyżej wymienionym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z zamieszkania w domu studenckim.

Osoby, które potwierdziły w wyznaczonym terminie podjęcie zakwaterowania i rezygnują z przyznanego miejsca mają obowiązek poinformowania o tym fakcie przesyłając informację na adres:

Od 1 października 2022 r. opłaty za miejsce w domu studenckim ulegną zmianie i zostaną ogłoszone w formie zarządzenia JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w późniejszym terminie.

Przybliżona wysokość opłaty za pokój 1-osobowy w domu studenckim Eskulap (pokój z aneksem kuchennym i łazienką) będzie wynosić ok. 1000 zł miesięcznie.