Zasady funkcjonowania Biura Erasmus w stanie epidemii COVID-19

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dnia 1 października 2020 roku, informujemy Państwa o aktualnych zasadach funkcjonowania Biura Erasmus i zachęcamy do ich przestrzegania.

 

Do niezbędnego minimum należy ograniczyć bezpośrednie kontakty służbowe pracowników i przyjęcia interesantów w jednostkach Uczelni. Jeżeli sprawa wymaga bezpośredniego kontaktu konieczne jest wcześniejsze zdalne uzgodnienie terminu z osobą prowadzącą sprawę.

 

W związku z prowadzonymi aktualnie naborami na mobilności pracowników i studentów, prosimy wszelkie pytania kierować za pośrednictwem poczty eletronicznej oraz telefonicznie. W przypadku osób, które skompletują dokumenty rekrutacyjne i będą chciały dostarczyć uzupełnione dokumenty (niezbędne wymagane podpisy) do Biura Erasmus, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny i punktualne przychodzenie na umówioną godzinę.

 

W przypadku nauczycieli akademickich składających wnioski ws. zajęć prowadzonych w języku angielskim, można przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

Kontakt do biura jest dostępny TUTAJ

 

Zaleca się jak najszersze zastąpienie korespondencji papierowej korespondencją mailową i kontaktami telefonicznymi. W przypadku dokumentów, które muszą być przekazywane w formie papierowej, należy przekazywać je wyłącznie za pośrednictwem Kancelarii Podawczej.

 

W trosce o zdrowie całej społeczności akademickiej zachęcamy do kontaktów telefonicznych i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zachęcamy również do zapoznania się z pełną treścią Zarządzenia.

 

Zarządzenie nr 107
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 1 października 2020 r.
w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w stanie epidemii COVID-19