Ukazało się Zarządzenie nr 24 Rektora w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie za semestr letni roku akademickiego 2021/2022 oraz za pobyt w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pochodzących z Ukrainy.

Treść zarządzenia:

Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 2 marca 2022 r.
Zobacz