Uprzejmie informujemy, że ukazało się Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 8 z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Zarządzenie zawiera wytyczne dotyczące sprawnego przekazywania informacji (zgłoszeń studentów) o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.

Zarządzenie Rektora 14/2022
Zobacz

Zarządzenie zostało uchylone Zarządzeniem nr 27/2022