ZARZĄDZENIE nr 79 REKTORA UP w Lublinie

ZARZĄDZENIE nr 79 REKTORA UP w Lublinie
w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
w roku akademickim 2021/2022