Zarządzanie zmianą – Interaktywny warsztat coachingowo mentoringowy

Godzina: 10.00-11.30  Data warsztatów: 30 marca 2023 r.

Miejsce: 302.1, 302.2 biblioteka

Prowadzący: dr inż. Anna Kaczorowska

Max. 15 osób

[ FORMULARZ REJESTRACYJNY ]

 

Warsztat – Zarządzanie zmianą – oferta limitowana (dla 15 osób, czas trwania 90 min) propozycja zarówno dla ambitnych i pewnych siebie, a także dla nieśmiałych pragnących wzmocnić tę cechę. Stoisz w obliczu nieuniknionych, znaczących zmian zarówno w obszarze kształcenia przygotowującego do wykonywania przyszłego zawodu, jak również zmian w otoczeniu społecznym i środowiskowym. Dodatkowo dzisiejszą rzeczywistość cechują duża niepewność i niestabilność zarówno na rynku pracy, jak i w życiu osobistym. By podołać tym wyzwaniom, rozwiń najważniejszą kompetencję – zarządzanie zmianą, by sprawnie adaptować się do zmian we wspomnianych obszarach, zachowując zdrową kondycję psychiczną. Istotnym elementem cechującym problematykę wielu kierunków realizowanych na Wydziale Biologii Środowiskowej jest ZMIANA. Zmiana — rozumiana jako sytuacja niepożądana, sytuacja kryzysowa.