Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Poleski Park Narodowy
mają przyjemność zaprosić na warsztaty naukowe pt.

“Różnorodność biologiczna lasów. Mszaki i porosty jako indykatory zmian w środowisku leśnym

Warsztaty odbędą się w dniach 28 – 30 września 2021 r.Urszulinie w siedzibie dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego przy ul. Lubelskiej 3a.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z różnorodnością lasów Poleskiego Parku Narodowego i terenów sąsiadujących. Szkolenie w zakresie umiejętności rozpoznawania najważniejszych gatunków mszaków i porostów występujących w zbiorowiskach leśnych.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym poniżej komunikatem nr 1 dotyczącym wydarzenia.

Komunikat nr 1 (PDF)
Zobacz