Zapraszamy na Warsztaty Kultury Polskiej, które odbędą się 28 marca 2022 (poniedziałek) w Centrum Kongresowym UP w Lublinie, ul. Akademicka 15.

Międzynarodowe spotkanie integracyjne organizowane jest w ramach projektu „Let ME know YOU” w programie Welcome to Poland NAWA.

Zaczynamy o godzinie 16.00. do 20:00

Podczas warsztatów:

  • zobaczycie pokaz tańca ludowego i spróbujemy nauczyć się jednego tańca przy wsparciu Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”
  • będziecie mogli przymierzyć tradycyjny polski strój z lubelszczyzny
  • skosztujecie tradycyjnych polskich potraw – z mięsem i bez mięsa

Aby wziąć udział w warsztatach należy potwierdzić swoją obecność do 23 marca 2022 r. drogą mailową na adres: przesyłając wypełniony na komputerze formularz (nie drukować – wypełnić w Wordzie). W tytule maila prosimy o wpisanie: “Warsztaty kultury polskiej”.

Liczba miejsc ograniczona.

Na wszelkie pytania związane z wydarzeniem odpowie:
Dr Anna Jeżak-Zgóka, mail: , tel. +48 507 219 465

To będzie wspaniałe popołudnie! Przyjdź i przekonaj się sam!

Formularz zgłoszeniowy (.docx / 102 kB)
Zobacz
Projekt „Instytucjonalne wsparcie UPL w obszarze umiędzynarodowienia poprzez niwelowanie barier komunikacyjnych w wielokulturowym środowisku akademickim “Let ME know YOU – Welcome to ULSL”, realizowany w ramach programu „Welcome to Poland”, umowa nr PPI/WTP/2019/1/00047/U/00001 z dnia 19.11.2019 r., finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pn. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału uczelni w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr. POWR.03.03.00-00-PN14/18.