Rektor i Senat
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
zapraszają
na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę

Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii

która odbędzie się 6 września 2021 r. o godz. 10:00
przy ul. Doświadczalnej 50, Lublin-FelinPROGRAM UROCZYSTOŚCI

  • Powitanie Gości i wystąpienie J.M. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka
  • Przedstawienie założeń technicznych inwestycji przez Wicekanclerza UP w Lublinie, mgr. inż. Bartłomieja Orzechowskiego
  • Wystąpienie Ministra Edukacji i Nauki, dr. hab. Przemysława Czarnka, prof. KUL
  • Podpisanie Aktu Erekcyjnego
  • Poświęcenie Kamienia Węgielnego przez Arcybiskupa Metropolitę Lubelskiego Stanisława Budzika
  • Wmurowanie Kamienia Węgielnego
  • Wystąpienia zaproszonych Gości