Rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
zaprasza pracowników emerytowanych
na spotkanie, które odbędzie się
13.02.2024 r. o godz. 10.00
w Centrum Kongresowym przy ul. Akademickiej 15.

*

Po części oficjalnej spotkanie w kuluarach.