Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium poświęconemu Światowemu Dniu Wody, które odbędzie się w dniu 22 marca 2022 r. W tym roku organizatorami są dwie Uczelnie: Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie.

Tegoroczne obchody dnia wody odbędą się pod hasłem:

WODY PODZIEMNE – CZYNIENIE
NIEWIDOCZNEGO WIDOCZNYM

Ze względu na niepewną sytuację pandemiczną seminarium odbędzie się w formie zdalnej, z transmisją internetową na kanale YouTube. 

Światowy Dzień Wody jest organizowany po raz ósmy przez głównego organizatora wydarzenia, czyli Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Impreza stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń między nauką i praktyką.

W trakcie seminarium zostaną przybliżone problemy związane z tematem przewodnim, czyli wodami gruntowymi.

Sesje skierowane są zarówno do środowisk związanych z praktyką, do pracowników naukowych, studentów UPP i UPL, jak również do uczniów szkół średnich zainteresowanych tą tematyką.

W trakcie seminarium planowane są również dwa konkursy: jeden skierowany do studentów i innych uczestników spotkania, a drugi dedykowany dla szkół średnich.

Konkurs dla szkół średnich będzie polegał na przygotowaniu przez uczniów posterów tematycznie związanych z tegorocznym hasłem Światowego Dnia Wody. Najlepszych pięć plakatów zostanie zaprezentowanych w trakcie wydarzenia. Dla najlepszych trzech prac przewidziane są nagrody. Termin zgłaszania prac jest dość krótki, bo upływa 15 marca 2022 r.

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół średnich oraz inne zainteresowane osoby do włączenia się w nasze obchody Światowego Dnia Wody.

ProProgram wydarzenia (.pdf / 254kB)
Zobacz
Regulamin konkursu SDW 2022 (.pdf / 159kB)
Zobacz