Zaproszenie na seminarium on-line: „Transformation of European Food Systems towards Sustainability by Transnational, Innovative Teaching”

Pracownicy Biura Wymiany Akademickiej zachęcają do udziału w seminarium pt. Transformacja Europejskich Systemów Żywnościowych w kierunku Zrównoważonego Rozwoju przez Międzynarodowe, Innowacyjne Nauczanie, organizowane przez SGGW w Warszawie, koordynatora projektu TEFSI, realizowanego we współpracy z 8 europejskimi uczelniami wyższymi.

 

Spotkanie przeprowadzone zostanie na platformie MS TEAMS w piątek 16 lipca 2021 w godz. 10:00 – 12:30. Do udziału w seminarium oraz dyskusji i wymiany dobrych praktyk zaproszeni są nauczyciele akademickiccy oraz doktoranci.

 

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną m.in. narzędzia edukacyjne pozwalające na rozwijanie kreatywności studentów oraz ciekawe narzędzia warsztatowe typu „fishbowl” oraz „World Cafe”, a także przykłady narzędzi i inicjatyw związanych z edukacją nt. różnych aspektów zrównoważenia systemu żywnościowego, jak „National Dish”. Zaprezentowane zostaną również krótkie filmy przygotowane w ramach projektu na temat innowacyjnych metod edukacyjnych oraz handbook pt.: Teaching concepts for sustainable food systems – best practice examples from European universities.

 

Program seminarium

Formularz rejestracyjny