Link do spotkania MS Teams
Zobacz
Link do wydarzenia w portalu LinkedIn
Zobacz