Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, Oddział w Lublinie, zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się 19 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Auli A Collegium Veterinarium Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie, ul. Akademicka 12.

Dr hab. Marcin Smreczak, prof. instytutu z Zakładu Wirusologii (Państwowy Instytut Weterynaryjny — PIB Puławy), wygłosi wykład pt. „Wścieklizna – zagrożenie nadal aktualne”.

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie w wersji PDF
Zobacz