Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, Oddział w Lublinie, zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się 8 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Auli A Collegium Veterinarium Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie, ul. Akademicka 12.

Prof. dr hab. Barbara Gawda z Katedry Psychologii i Osobowości Instytutu Psychologii UMCS, wygłosi wykład pt. „Emocje u psów i kotów”.

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie w wersji PDF
Zobacz