ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ MIKROBIOLOGICZNĄ Advancements of Microbiology 2025

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością przekazujemy Państwu wiadomość o I-szej międzynarodowej konferencji pt. Advancements of Microbiology. The role of microbes in tackling threats to health and environment organizowanej przez Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, która odbędzie się 7-9 kwietnia 2025 r. w Warszawie.

Konferencja obejmować będzie dwa wydarzenia, które odbywać się będą w języku angielskim. Pierwszym z wydarzeń będzie przedkonferencyjne sympozjum zaplanowane na 7 kwietnia 2025 r., skierowane głównie do studentów i doktorantów. Podczas sympozjum grono osób wybranych na podstawie jakości streszczeń wygłosi referaty w dwóch sesjach: biomedycznej i środowiskowej. Najlepsze wystąpienia zostaną nagrodzone.

Podczas konferencji, która odbędzie się 8 i 9 kwietnia 2025 r. odbędą się wykłady plenarne, szesnaście sesji naukowych w ośmiu obszarach tematycznych, a także wykłady specjalne. Usłyszymy m.in aż dwudziestu gości specjalnych z całego świata!

Obszary tematyczne konferencji to:

  • Pathogen Genomics
  • AMR Mechanisms & Diagnostics
  • Host-Pathogen Interactions
  • Antimicrobial Therapies 
  • Microbiomes Associated with Diseases 
  • New techniques – Novel insights 
  • Environmental Microbiology
  • Microbial Biotechnology
  • Biodiversity Data Management (special lecture)  
  • A One Health Perspective Overview (special lecture)

Uczestnicy zaprezentują swoje wyniki w formie referatów oraz podczas sesji plakatowych. Konferencję poprowadzimy hybrydowo. Więcej szczegółów dot. wydarzenia znajdziecie Państwo na stronie internetowej advmicro2025.pl oraz w mediach społecznościowych FB PTM i X @AdvMicro2025.

Gorąco zachęcamy Państwa do udziału i prosimy o przekazanie informacji dot. konferencji Waszym koleżankom i kolegom, Instytucjom, z którymi jesteście związani oraz wszelkim osobom potencjalnie zainteresowanym wydarzeniem. Załączamy też plakat promujący wydarzenie.

Z pozdrowieniami,

Komitet Organizacyjny oraz Naukowy AdvMicro25
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
Współorganizatorzy oraz Patroni Wydarzenia

Marta Zapotoczna, PhD DSc