Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, Oddział w Lublinie, zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się 16 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 9:15 w sali 120 Collegium Veterinarium Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie, ul. Akademicka 12.

Dr Kinga Panasiuk-Flak z Katedry Patomorfologii i Weterynarii Sądowej Wydz. Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wygłosi wykład pt. „Wielokierunkowa ocena pośmiertnych obrażeń postrzałowych w aspekcie weterynaryjno-sądowym przy wykorzystaniu technik klasycznych, nowoczesnych metod obrazowania oraz technik analitycznych”.

Serdecznie zapraszamy!

zaproszenie w wersji PDF
Zobacz