Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu
Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
mają zaszczyt zaprosić do udziału

w

II Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze

“Przestrzeń kulturowa i środowisko przyrodnicze
na tle zmian klimatu”

Połączonej z jubileuszem pracy naukowej
Prof. dr hab. Marianny Wardy

Konferencja odbędzie się w Kazimierzu Dolnym w dniach 9-10 czerwca 2022 roku w formie hybrydowej (na miejscu oraz on-line)

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się w załączonym komunikacie nr 1.

Proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie na adres e-mail:

Komunikat 1
Zobacz
Formularz zgłoszeniowy
Zobacz