Zaproszenie na konferencję „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Szanowni Państwo,

z uwagi na duże zainteresowanie uczestnictwem w XIV Ogólnopolskiej Konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” w dniach 24-25 maja 2023 r., został wydłużony termin rejestracji do 14 maja 2023 r., do godziny 23:59. Liczba wolnych miejsc w poszczególnych panelach tematycznych jest ograniczona.

Zakres tematyczny konferencji:

  • Innowacje w ekonomii i zarządzaniu
  • Innowacje technologiczne i IT
  • Nauki medyczne i zdrowie
  • Komunikacja marketingowa i nowe media
  • Zrównoważony rozwój

Organizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej www.naukaipasja.com.pl oraz na profilu https://www.facebook.com/naukaipasja.

Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję, mogą zostać opublikowane w czasopismach wydawanych przez WSIiZ, znajdujących się w wykazie czasopism punktowanych przez MEiN: Studia Humana (40 pkt.) i Soci@lCommunication (20 pkt.) oraz Financial Internet Quarterly (40 pkt.).

Możliwość rejestracji na stronie www.naukaipasja.com.pl

Koszt uczestnictwa: 100 zł.

Miejsce konferencji:

Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ

Kielnarowa 386A; 36-020 Tyczyn, Polska

XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu” otrzymała wsparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka”

Serdecznie zapraszamy.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
XIV Ogólnopolskiej Konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”

Monika Ślepecka
Dział Nauki WSIiZ
tel.: 17-866-14-04
mail: